Privacybeleid

Privacybeleid

1) INFORMATIE OVER HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE PERSOON

1.1 Wij zijn verheugd dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. Hierna informeren wij u over de behandeling van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn in dit verband alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is MNM Marketing OG, Grenzgasse 4a, 8793 Trofaiach, Oostenrijk, e-mail: info@naturehero.nl. De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 1.3 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of verzoeken aan de verantwoordelijke). U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de string "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) VERZAMELING VAN GEGEVENS BIJ EEN BEZOEK AAN ONZE WEBSITE

Wanneer u onze website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of op andere wijze informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (de zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

 • Onze bezochte Website
 • Datum en tijd van de toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referenie van waaruit u de pagina hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn van illegaal gebruik.

3) HOSTING

Hosting door Shopify
Wij gebruiken het shopsysteem van de dienstverlener Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland ("Shopify"), voor het hosten en weergeven van de online shop op basis van verwerking namens ons. Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van Shopify. In het kader van de bovengenoemde diensten van Shopify kunnen gegevens ook worden doorgegeven aan Shopify Inc, 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc, Shopify Payments (USA) Inc of Shopify (USA) Inc als onderdeel van verdere verwerking namens ons. In het geval dat gegevens worden doorgegeven aan Shopify Inc. in Canada, wordt het passende niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify is te vinden op de volgende website: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.
Verdere verwerking op andere servers dan de hierboven genoemde van Shopify zal alleen plaatsvinden binnen het hieronder meegedeelde kader.

4) COOKIES

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw terminalapparaat zijn opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten, gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en zorgen ervoor dat uw browser bij uw volgende bezoek wordt herkend (zogenaamde persistente cookies). Indien cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken zij in individuele mate bepaalde gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. De duur van de cookie-opslag kunt u vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bv. door de inhoud van een virtueel winkelmandje te onthouden voor een later bezoek aan de website). Indien persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b AVG, hetzij voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a AVG in het geval van gegeven toestemming of in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f AVG ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in een zo goed mogelijke functionaliteit van de website alsmede een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek.

Wij wijzen u erop dat u uw browser zo kunt instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over het accepteren ervan, of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser heeft zijn eigen cookie-instellingen. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt deze voor de respectieve browsers vinden onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&co=GENIE.Platform%3DDesktop
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

5) CONTACTGEGEVENS

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bv. via een contactformulier of e-mail). Welke gegevens worden verzameld in geval van gebruik van een contactformulier, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en voor de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om aan uw verzoek te voldoen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lid. f AVG. Indien uw contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6, lid 1, onder b), AVG. Uw gegevens zullen worden gewist nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die anders bepaalt.

6) GEGEVENSVERWERKING BIJ HET OPENEN VAN EEN KLANTREKENING EN VOOR CONTRACTVERWERKING

Op grond van art. 6 lid 1 lit. b AVG worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt indien u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren. Verwijdering van uw klantenrekening is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het hierboven vermelde adres van de verantwoordelijke. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken ze voor de afwikkeling van het contract. Na de volledige afwikkeling van het contract of de verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens met betrekking tot de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of ons een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens is voorbehouden.

7) COMMENTAAR FUNCTIE

In het kader van de commentaarfunctie op deze website worden, naast uw commentaar, ook informatie over het tijdstip van het maken van het commentaar en de door u gekozen naam van de commentator opgeslagen en op deze website gepubliceerd. Bovendien wordt uw IP-adres geregistreerd en opgeslagen. Het opslaan van het IP-adres gebeurt om veiligheidsredenen en voor het geval de betrokkene inbreuk maakt op de rechten van derden door een reactie te plaatsen of illegale inhoud plaatst. Wij hebben uw e-mailadres nodig om contact met u te kunnen opnemen indien een derde partij bezwaar maakt tegen de door u gepubliceerde inhoud omdat deze onwettig zou zijn. De rechtsgrondslag voor de opslag van uw gegevens is art. 6 lid 1 lid b en f AVG. Wij behouden ons het recht voor om commentaren te verwijderen indien deze door derden als onwettig worden bestempeld.

8) GEBRUIK VAN KLANTGEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING

8.1 Abonneer u op onze e-mail nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief, zullen wij u regelmatig informatie sturen over onze aanbiedingen. Alleen uw e-mailadres is nodig voor het verzenden van de nieuwsbrief. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Wij maken gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor het verzenden van de nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u pas een e-mailnieuwsbrief sturen nadat u uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u toestemming geeft voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Wij sturen u dan een bevestigingse-mail waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u de nieuwsbrief in de toekomst wenst te ontvangen door op een geschikte link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lid. a AVG. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres op dat is ingevoerd door uw Internet Service Provider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van inschrijving, om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt om u via de nieuwsbrief op een publicitaire manier aan te spreken. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de daartoe bestemde link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen aan de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit de distributielijst van onze nieuwsbrief verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een manier die verder gaat dan dit en wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

8.2 Nieuwsbrief verzending via Klaviyo

Onze e-mailnieuwsbrief wordt verzonden via de technische dienstverlener "Klaviyo", 225 Franklin St, Boston, MA 02110, USA (http://www.klaviyo.com/), aan wie wij de gegevens doorgeven die u bij uw inschrijving voor de nieuwsbrief hebt verstrekt. Deze doorgifte vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO en dient ons gerechtvaardigd belang om een nieuwsbriefsysteem te gebruiken dat effectief is in reclame, veilig en gebruiksvriendelijk. Uw gegevens worden gewoonlijk overgebracht naar een server van Klaviyo in de VS en daar opgeslagen.

Klaviyo gebruikt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te versturen. Klaviyo gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers niet om hen zelf te schrijven of om ze door te geven aan derden.
Om uw gegevens in de VS te beschermen, hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst met Klaviyo waarin Klaviyo zich ertoe verbindt de gegevens van onze gebruikers te beschermen, deze namens ons te verwerken overeenkomstig de bepalingen inzake gegevensbescherming en, in het bijzonder, ze niet aan derden door te geven.

U kunt het privacybeleid van Klaviyo hier bekijken: https://www.klaviyo.com/privacy

9) GEGEVENSVERWERKING VOOR ORDERAFHANDELING

9.1 Voor de afwikkeling van uw bestelling werken wij samen met onderstaande dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven overeenkomstig de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafwikkeling aan het met de levering belaste transportbedrijf doorgegeven, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Wij geven uw betalingsgegevens door aan de in opdracht gegeven kredietinstelling in het kader van de betalingsverwerking, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Indien gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u daar hieronder uitdrukkelijk over informeren. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens is artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.

9.2 Voor de afwikkeling van uw bestelling werken wij samen met onderstaande dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven overeenkomstig de volgende informatie.

Om onze contractuele verplichtingen tegenover onze klanten na te komen, werken wij samen met externe verzendingspartners. Wij geven uw naam, uw leveringsadres en, indien nodig voor de levering, uw telefoonnummer door aan een door ons geselecteerde transportpartner, uitsluitend met het oog op de levering van goederen Art. 6 par. 1 lit. b AVG.

9.3  Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

- Klarna
Indien u kiest voor een Klarna-betaaldienst, wordt de betaling verwerkt door Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Om de afwikkeling van de betaling mogelijk te maken, worden uw persoonsgegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) alsmede gegevens met betrekking tot de bestelling (bijv. factuurbedrag, artikel, soort levering) aan Klarna doorgegeven ter controle van uw identiteit en kredietwaardigheid, voor zover u hiermee tijdens het bestelproces uitdrukkelijk hebt ingestemd overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a DSGVO. U kunt hier nagaan aan welke kredietagentschappen uw gegevens kunnen worden doorgegeven:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Als er scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een weloverwogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar Klarna. Klarna kan echter nog steeds gerechtigd zijn uw persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is om betalingen te verwerken in overeenstemming met het contract.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en zoals gespecificeerd in Klarna's beleid inzake gegevensbescherming voor in Nederland gevestigde betrokkenen https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/privacy
zal worden behandeld.
- Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal") als onderdeel van de betalingsverwerking. De doorgifte vindt plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.
Voor de betaalwijzen creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, behoudt PayPal zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietagentschappen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van het legitieme belang van PayPal om uw solvabiliteit vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in termen van de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over het aanbieden van de respectievelijke betaalmethode. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder informatie over de gebruikte kredietbureaus, verwijzen wij u naar de verklaring inzake gegevensbescherming van PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.
- Shopify Payments
Wij maken gebruik van de betalingsdienstaanbieder "Shopify Payments", 3rd Floor, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Als u kiest voor een betaalmethode die wordt aangeboden via de betalingsdienstaanbieder Shopify Payments, wordt de betalingsverwerking uitgevoerd door de technische dienstverlener Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, creditcardnummer indien van toepassing, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Uw gegevens worden alleen doorgegeven met het oog op de verwerking van betalingen met Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify Payments vindt u op het volgende internetadres: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Informatie over gegevensbescherming van Stripe Payments Europe Ltd. vindt u hier: https://stripe.com/de/privacy
- SOFORT
Indien u de betalingsmethode "SOFORT" kiest, zal de betaling worden verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna te noemen "SOFORT"), aan wie wij de informatie zullen doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. b AVG. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsafwikkeling met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van SOFORT kunt u vinden op het volgende internetadres: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.
- Stripe
Als u kiest voor een betaalmethode van de betaaldienstverlener Stripe, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bank sorteercode, creditcardnummer indien van toepassing, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. b AVG. Meer informatie over de gegevensbescherming van Stripe vindt u op de URL https://stripe.com/de/privacy#translation.
Stripe behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren op basis van mathematisch-statistische procedures ter vrijwaring van het rechtmatige belang om de betalingscapaciteit van de gebruiker te bepalen. De persoonsgegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole en die in de loop van de betalingsverwerking worden verkregen, kunnen door Stripe worden doorgegeven aan geselecteerde kredietagentschappen, die Stripe op verzoek aan gebruikers bekendmaakt. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Stripe gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in verhouding tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over de toestemming om de geselecteerde betalingsmethode te gebruiken.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar Stripe of de aangewezen kredietagentschappen.
Stripe kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.

10) ONLINE-MARKETING

Facebook Pixel voor het maken van aangepaste doelgroepen met uitgebreide gegevensmatching (met Cookie Consent Tool)
Binnen ons online aanbod wordt de zogenaamde "Facebook Pixel" van het sociale netwerk Facebook gebruikt in de modus van uitgebreide gegevensvergelijking, die wordt beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ("Facebook").
Op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker wordt, wanneer een gebruiker klikt op een advertentie die op Facebook wordt afgespeeld en door ons is geplaatst, door Facebook Pixel een toevoeging toegevoegd aan de URL van onze gelinkte pagina. Na het doorsturen wordt deze URL-parameter vervolgens in de browser van de gebruiker vastgelegd via een cookie, die onze gelinkte pagina zelf instelt. Daarnaast verzamelt deze cookie specifieke klantgegevens, zoals het e-mailadres, die wij verzamelen op onze website gekoppeld aan de Facebook-advertentie tijdens transacties zoals aankooptransacties, accountlogins of registraties (uitgebreide gegevensmatching). De cookie wordt vervolgens gelezen door Facebook Pixel en maakt het mogelijk om de gegevens, inclusief de specifieke klantgegevens, door te sturen naar Facebook.
Met behulp van de Facebook-pixel met geavanceerde gegevensvergelijking is het voor Facebook mogelijk om de bezoekers van ons online-aanbod nauwkeurig te bepalen als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties"). Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel met geavanceerde gegevensvergelijking om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten die zijn bepaald op basis van de bezochte websites), die wij doorgeven aan Facebook (zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook pixel met geavanceerde data matching willen wij er ook voor zorgen dat onze Facebook advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Hierdoor kunnen wij de effectiviteit van de Facebook-advertenties verder evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door bij te houden of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website werden doorverwezen (zogenaamde "conversie"). Vergeleken met de standaardvariant van Facebook Pixel, helpt de geavanceerde functie voor het matchen van gegevens ons om de effectiviteit van onze reclamecampagnes beter te meten door meer toegeschreven conversies vast te leggen.
Alle doorgegeven gegevens worden door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). De gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen advertenties op en buiten Facebook aan te bieden.
Deze verwerkingen worden alleen verricht indien daartoe uitdrukkelijk toestemming is gegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG.
Toestemming voor het gebruik van de Facebook Pixel kan alleen worden gegeven door gebruikers die ouder zijn dan 16 jaar. Als u jonger bent, vragen wij u uw wettelijke voogden om toestemming te vragen.
De door Facebook gegenereerde informatie wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Facebook en daar opgeslagen; dit kan ook doorgifte aan de servers van Facebook Inc. in de VS inhouden. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te oefenen, verwijdert u het vinkje naast de instelling voor de "Facebook Pixel" in de op de website geïntegreerde "Cookie Consent Tool".

11) RECHTEN VAN DE BETROKKENE

11.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kent u uitgebreide rechten toe (toegangs- en interventierechten) ten aanzien van de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren:

 • Recht op informatie overeenkomstig art. 15 DSGVO: U hebt in het bijzonder recht op informatie over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode of criteria voor het bepalen van de opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissen, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit. de criteria voor het bepalen van de opslagperiode, het bestaan van een recht op correctie, wissen, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking met betrekking tot u, alsmede uw recht om te worden geïnformeerd over welke garanties er bestaan in overeenstemming met artikel 46 van de GDPR indien uw gegevens worden doorgegeven aan derde landen;
 • Recht op rectificatie overeenkomstig art. 16 DSGVO: U hebt recht op onmiddellijke rectificatie van alle onjuiste gegevens die op u betrekking hebben en/of op aanvulling van alle onvolledige gegevens die wij over u bewaren;
 • Recht op wissen overeenkomstig art. 17 DSGVO: U hebt het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist indien aan de voorwaarden van art. 17 (1) DSGVO is voldaan. Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, om een wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering;
 • Recht op beperking van de verwerking op grond van art. 18 DSGVO: U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt gecontroleerd, indien u het wissen van uw gegevens wegens onrechtmatige gegevensverwerking weigert en in plaats daarvan verzoekt om beperking van de verwerking van uw gegevens, indien u uw gegevens nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen nadat wij deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt of indien u bezwaar hebt gemaakt om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, zolang nog niet is vastgesteld of onze legitieme gronden prevaleren;
 • Recht op informatie overeenkomstig artikel 19 van de GDPR: Indien u jegens de voor de verwerking verantwoordelijke het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking hebt doen gelden, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, van deze rectificatie of wissing van de gegevens of van de beperking van de verwerking in kennis te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 DSGVO: U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is;
 • Recht om een gegeven toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, AVG: U hebt het recht om een eenmaal gegeven toestemming voor de verwerking van gegevens op elk moment in te trekken met werking voor de toekomst. In geval van herroeping zullen wij de betrokken gegevens onmiddellijk wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een rechtsgrondslag voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden;
 • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77 van de GDPR: Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de GDPR, hebt u - onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden - het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

11.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVEND LEGITIEM BELANG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE.
INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPZETTEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING GEBEURT MET HET OOG OP HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN.

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING. KUNT U GEBRUIKMAKEN VAN HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

INDIEN U UW RECHT VAN VERZET UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN STOPZETTEN.

12) DUUR VAN DE OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien van toepassing - daarnaast door de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen krachtens het handelsrecht en het belastingrecht).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Voor zover er wettelijke bewaartermijnen bestaan voor gegevens die in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op basis van art. 6 lid 1 sub b DSGVO worden verwerkt, worden deze gegevens na afloop van de bewaartermijnen routinematig gewist, voor zover ze niet meer voor de uitvoering van een overeenkomst of het sluiten van een overeenkomst nodig zijn en/of er van onze kant geen verder gerechtvaardigd belang is om ze te blijven opslaan.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van verzet overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG uitoefent, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing op grond van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn recht van verzet overeenkomstig artikel 21, lid 2, DSGVO uitoefent.

Tenzij anders aangegeven in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anderszins gewist wanneer zij niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.